24-25 listopada 2016 r.

10-lecie powstania MCP

W lutym 2016 r. upłynie 10 lat od rozpoczęcia działalności Międzyuczelnianego Centrum Personalizacji ...

SCMS - tego szukasz?

Oprogramowanie umożliwiające zarządzanie cyklem życia kart elektronicznych. Zlecaj wydruk on-line bezpośrednio z programu HR w Twojej Uczelni lub Firmie.

Najnowsze drukarki Fargo

MCP w ostatnim czasie zostało doposażone w 3 drukarki retransferowe FARGO 8500, zwiększając tym samym szybkość i jakość wykonywanych zleceń.

Poznaj Naszą historie.

Międzyuczelniane Centrum Personalizacji Legitymacji Studenckiej (MCP LS) jest jednostką organizacyjną Politechniki Poznańskiej, powołaną w 2005 roku przez siedem poznańskich uczelni publicznych, w celu koordynowania wprowadzenia do obiegu elektronicznej legitymacji studenckiej. Do podstawowego zadania MCPLS należy personalizacja graficzna i elektroniczna legitymacji, czyli nadanie karcie elektronicznej zewnętrznych indywidualnych cech jej użytkownika oraz zapisanie w układach elektronicznych danych dotyczących uczelni i studenta.

MCPLS znajduje się na terenie kampusu Politechniki „Wilda”. Personalizacja legitymacji odbywa się w silnie strzeżonych systemami telewizji przemysłowej, sygnalizacji napadu i włamania oraz kontroli dostępu w pomieszczeniach wyposażonych w specjalistyczne drukarki oraz niezbędny sprzęt komputerowy, obsługiwany przez dwoje wykwalifikowanych pracowników.

Na mocy uchwały Senatu akademickiego i zarządzenia rektora Politechniki Poznańskiej od 01.03.2006 MCP LS jest jednostką organizacyjną Politechniki Poznańskiej podporządkowaną Prorektorowi ds. Kształcenia.

Realizacja postawionego zadania jest możliwa dzięki korzystaniu ze stworzonego specjalnie w tym celu, napisanego od podstaw przez pracowników Politechniki Poznańskiej, systemu zarządzania cyklem życia karty. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom unikalny w skali kraju system potrafi dopasować się do wymagającego, stosującego różne środowiska informatyczne użytkownika jakim są uczelnie wyższe. Z Systemu Elektronicznej Legitymacji Studenckiej korzystają już nie tylko uczelnie zawiązujące porozumienie. MCP w krótkim czasie stało się centrum personalizacji o zasięgu wojewódzkim. Politechnika Poznańska umożliwiła także utworzenie odrębnego centrum personalizacji działającego w oparciu o stworzone oprogramowanie.

MCPLS obsługuje 29 jednostek organizacyjnych (instytucji i uczelni), spersonalizowało ponad 400 tysięcy elektronicznych legitymacji studenckich i doktoranckich*, oraz udzieliło jednej licencji na oprogramowanie umożliwiając tym samym stworzenie uczelni jej własnego centrum. MCPLS umożliwia personalizację do 1500 legitymacji dziennie co odpowiada aktualnemu zapotrzebowaniu oraz prognozie potrzeb w tym zakresie na najbliższe lata.
* wg stanu na 31.12.2015 r.

MCPLS postawiło bardzo wysoko poprzeczkę technologiczną. W centrum personalizowane są nowoczesne karty elektroniczne o ogromnych możliwościach, począwszy od identyfikacji, poprzez kontrolę dostępu, bilet komunikacji miejskiej, a skończywszy na nośniku podpisu kwalifikowanego. Centrum korzysta z pięciu drukarek Fargo HDP600-LC, dwóch HDP5000-LC oraz trzech HDP8500-LC. Są to nowoczesne drukarki oparte o termosublimacyjną retransferową technologię druku. MCPLS cały czas koordynuje tworzenie nowych rozwiązań wykorzystujące kartę elektroniczną: uniwersalna aplikacja biblioteczna, kontrola dostępu do zasobów informatycznych, bilet komunikacji miejskiej „drugiej generacji”. W MCPLS, wspólnie z bankami, wydawane są także elektroniczne legitymacje studenckie i doktoranckie z funkcją karty płatniczej.

Witryna stworzona za pomocą: Nirvana & WordPress.